Поддръжка на компютри

АБОНАМЕНТНАТА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА Абонаментната компютърна поддръжка е услуга, която е предназначена за малки, средни и големи фирми, които нямат ИТ специалист или отдел да се грижи за техника, мрежа, периферия и като цяло ИТ среда. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА АБОНАМЕНТНАТА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА? МНОГО ПО-ИЗГОДНО Ако имате договор за абонаментна компютърна поддръжка, Вие спестявате допълнителни разходи за Продължи