Инсталиране/преинсталиране на windows…
Включва:
– Запазване на важната информация
– Настройки на BIOS
– Инсталиране на Windows
– Първоначални настройки на Windows
– Инсталиране на драйвери
– Инсталиране на най-често използваните програми
– Финални настройки на Windows и програмите